Klassning av avfall enligt avfallsförordningen; 

rapporter och presentationer

(Uppdaterad 2020-02-23)

 

RAPPORTER

Sjöblom, R. Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall. Energiforsk Rapport 2017:423, november, 2017. Rapport. Rapporten har också publicerats av Avfall Sverige som Rapport 2018:03, se här.

Sjöblom, R. Stabilisering av bly i flygaska från avfallsförbränning genom åldring och karbonatisering i kontakt med luft och fukt. Avfall Sverige, Rapport 2017:03, februari 2017. Rapport.

Sjöblom, R. och Noläng, B. Betydelsen av fast löslighet i järn(hydr)oxider för fastläggning av potentiellt miljöstörande ämnen i askor. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor, Rapport 1198, november, 2011. Rapport.

Sjöblom, R. Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi. Avfall Sverige, Rapport U2011:22, oktober, 2011. Rapport.

Sjöblom R. och Tivegård A-M. Methodology for qualification of wood-based ash according to REACH - pre-study. Miljöriktig användning av askor, Rapport 1127. Värmeforsk, februari 2011. Rapport.  

Sjöblom R. Tillämpning av avfallsförordningen SFS 2001:1063; Bidrag till kunskapsbasen avseende förbränningsrester. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor, Rapport 1103, mars, 2009. Rapport.

Tham G och Sjöblom R. Askanvändning förr och nu. Telge AB Rapport, 2008. Rapport.

Sjöblom R. Underlag för val av referenssubstans för zink inför klassning enligt Avfallsförordningen. Avfall Sverige, Rapport F2007:03, 2007. Rapport.

Peter Adler, Jan-Erik Haglund, Rolf Sjöblom. Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsförordningen. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor 866, Maj 2004.  Rapport.

 

INTERNATIONELLA KONFERENSER
(på engelska)

Sjöblom, R., Zietek, A., Gaude, E., Fagerqvist, J. and Karlfeldt Fedje, K. Stabilization of lead in incineration fly ash by ageing and carbonatation in contact with moisture and air. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 11, Nr 5, pp. 683-693, 2016. Article. Presented at 8th international Conference on Waste Management and the Environment, 7 - 9 June, 2016, Valencia, Spain. Presentation.

Sjöblom, R. Classification of ash as hazardous or non-hazardous waste. Crete 2014. 4th International Conference. Industrial and Hazardous Waste Management. Presentation and paper.

Sjöblom, R. Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: example of Sweden . WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol. 176, pp 173-184, 2013. Presentation and paper.  

Sjöblom, R. Classification of waste as hazardous or non-hazardous - the cases of ash and slag. WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol. 163, pp 285-296, 2012. Presentation and paper 

Sjöblom, R. Hazard evaluation of ash under the new waste framework directive (2008/98/EC). Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Presentation. 

Sjöblom, R. Hazard evaluation for inorganic materials having complex chemical form with emphasis on waste, recycled materials and by-products. Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Presentation and paper

Sjöblom, R. and Noläng, B. On the significance of solid solution in iron (hydr)oxides for immobilisation of potnetially polluting elements in ashes. Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Poster and paper

Sjöblom R., Tham G., Haglund J.-E. and Ribbing C. Classification of waste according to the European Union Directive 91/689/EEC on hazardous waste from a Swedish application perspective. Submitted for publication at CIWM Conference 12th – 16th June 2006, Paignton, Torbay, UK. Presentation and paper.

Sjöblom R., Tham G., Haglund J.-E. and Sjöö C. Environmental qualification of ash from wood-based recycled fuels for utilization in covers for landfills. Kalmar ECO-TECH ’05 and The Second Baltic Symposium of Environmental Chemistry, Kalmar, Sweden, November 28-29, 2005. Presentation and paper.

 

PRESENTATIONER
(i urval, på svenska)

REACH ur ett återvinningsperspektiv. REACH. IBC Euroforum, 6-7 december, 2011, Stockholm. Presentation.

Avfallsklassning - hur gör man rätt. Avfallsdagen. IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm. Presentation.

REACH. Avfallsdagen. IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm. Presentation.

Avfallsklassning - hur vet verksamhetsutövarna att de gör rätt? Implementering av det nya avfallsdirektivet i svensk lag. IBC Euroforum, 12-13 september, 2011, Stockholm. Presentation.

Cesium-137 i aska från förbräningav biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Värmeforsks seminarium. Miljöriktig användning av askor, 27-28 januari, 2009. Presentation.

Föreskriften om Cs-137 i askor har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM; före 2008-07-01 Strålskyddsinstitutet), SSI. Presentationen innehåller material kring förekomstformer som är viktigt även för klassning. Dessutom är SSM:s underlagsarbete samt föreskriften själv ett gott exempel på hur regler bör utformas (även om de är onödigt stränga).

Material för tillämpning av Avfallsförordningen (SFS 2001:1061). Värmeforsks seminarium. Miljöriktig användning av askor, 27-28 januari, 2009. Presentation.

När är avfall avfall, och hur gör Du en korrekt klassning av avfall? Klassning av förbränningsrester - praktiska exempel. Vinnande miljöstrategier. IQPC - International Quality & Productivity Center, 9-10 december, 2008. Presentation.

Klassning av förbränningsrester - praktiska exempel. Avfall Sveriges seminarium om avfallsförbränning, 5 april, 2006. Presentation.

Metodik för klassning enligt Avfallsförordningen. Jernkontorets workshop, 20 april, 2005. Presentation.

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

 E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35